Ladislav Hrubý, spisovateľ

Príbehy (nielen) o drakoch pre deti aj dospelých Rozprávky patria do čias nášho detstva, približujú nám ho. Voľakedy rozprávkové príbehy čítali rodičia deťom pred spaním. Potešia sa im však aj dospelí, najmä keď sú plné napätia a hovoria o známych veciach či prostrediach.

Takýmito sú aj Kysucké dračie a iné príbehy. Napísala ich autorská dvojica Peter Kolembus a Erika Kojšová Sýkorová. Ich príbehy nám približujú život na Kysuciach v dávnej minulosti. Podľa mnohých náznakov by sa dal dej aj datovať – a to na na začiatok 18 storočia. Príbehy sú založené predovšetkým na fantázii a predstavivosti oboch autorov. Hlavným hrdinom je Milo, „chlapec odvážny a bystrý“ z kraja pri Fojtovom potoku a riečke Bystrici. Osudovým sa mu stane stretnutie s drakom na „zborovských vŕškoch“. Vlastne to nebol ani drak, ale len dráčik, dieťa Veľkého Driaka. Milovi sa však podarí ho skrotiť. V ďalšej časti knihy sa vyberie na cesty po Kysuciach. Aj v týchto príbehoch, okrem ľudí, vystupuje množstvo nadprirodzených bytostí.

V tretej časti veľa príhod zažije aj Milova a Ruženkina dcérka Milotka. Už od detstva je šibalkou, dievčatkom, ktoré sa ničoho nezľakne. V závere sa drak vráti. Už dospelej Milotke a jej kamarátke Zlatovláske pomôže pri oslobodení zakliateho kráľovstva ktoré zároveň bolo aj nebolo.

Kysucké dračie a iné príbehy sú napínavým, až dobrodružným putovaním po našom kraji, bohatom na folklór a tradície. Dôležitý je v nich humor. Autori príbehov Peter Kolembus a Erika Kojšová Sýkorová sú kreatívni ľudia s bohatou fantáziou a so schopnosťou vytvoriť dej so zaujímavými zápletkami. Knihu pôsobivo ilustroval Milan Pavlík. Okrem príznačnej dejovosti sa dielo vyznačuje tiež mnohými prejavmi ľudovej slovesnosti, s ktorými sa dnes už nestretáme a ktoré sa zachovali tradovaním. Aj to je nesporná devíza nových kysuckých rozprávok. Verím, že si tieto príbehy zanechajú len príjemné zážitky.